Werkwijze

U kunt telefonisch of per email contact met me opnemen zodat we kunnen overleggen of behandeling in De Dordtse Praktijk geschikt is voor uw klachten of problemen. Is dat niet het geval dan zal ik jullie adviseren over wat eventuele andere mogelijkheden zin voor passende hulp. Voordat we met behandeling starten kunt u een vrijblijvend taxatiegesprek met mij afspreken van ongeveer een half uur zodat u een idee kunt krijgen van wie ik ben en hoe ik werk en u de gelegenheid hebt om vragen te stellen. We kunnen dan ook afwegen of we tot een goede doelstelling voor behandeling kunnen komen en vervolgens een intakegesprek plannen. In dat intakegesprek zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het probleem, van alle betrokkenen, uw situatie en van de voorgeschiedenis (soms is daarvoor een tweede gesprek nodig). Wanneer we na het intakegesprek tot de conclusie komen dat de klachten voortkomen uit een individuele psychiatrische stoornis die eerst behandeld moet worden ( en vergoed wordt vanuit de basisverzekering) dan zal ik u terugverwijzen naar uw verwijzer met het verzoek u  aan te melden bij een zorgaanbieder die dergelijke behandelingen wel aanbiedt.

Wanneer behandeling binnen de Dordtse praktijk geschikt is zullen we overleggen hoe we het probleem  zullen benoemen, op welke manier we aan verbetering gaan werken en welk doel ons daarbij voor ogen staat. Als we het daar over eens zijn geworden, zal ik u adviseren over de werkvorm die het meest helpend is.

De duur van behandeling is moeilijk van te voren te voorspellen. Het verschilt per gezin, echtpaar of mens en hangt mede af van de aard van de problemen/klachten, de wensen en mogelijkheden maar is altijd zo kort als mogelijk. We zullen de voortgang van de behandeling regelmatig bespreken en evalueren.

Henk Bouman
GZ-psycholoog/systeemtherapeut

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 06-11616067


h.bouman@dedordtsepraktijk.nl