Werkvormen

Afhankelijk van de klachten of problemen zal met u besproken worden in welke werkvorm therapie het meest helpend kan zijn. Mogelijkheden zijn:
Individuele therapie Dit heeft de voorkeur wanneer de klachten het dagelijks functioneren belemmeren, voornamelijk van degene die zich aanmeldt. Dat kunnen bijvoorbeeld angsten zijn maar ook stemmingsklachten en levensfaseproblemen. In overleg wordt een behandelplan opgesteld waarin de doelen van behandeling worden beschreven.
Partner – relatietherapie Wanneer klachten/problemen zich voornamelijk voordoen in de partnerrelatie. Vaak is er sprake van een dilemma waarbij de vraag of investeren in de relatie de moeite waard is of dat uit elkaar gaan beter is. In de eerste gesprekken inventariseren we de klachten, vragen en wensen met betrekking tot de behandeling. Thema’s die vaak aan de orde komen zijn verbondenheid, vertrouwen, communicatie, intimiteit en seksualiteit, gezien en gehoord worden en tot je recht komen. In deze behandeling kan de uitkomst zijn dat er meer toenadering komt en verbetering in de onderlinge relatie maar ook is het mogelijk dat de uitkomst is dat echtparen besluiten om uit elkaar te gaan. Afhankelijk van de klachten en problemen worden er verschillende vormen van systeemtherapie ingezet.
Gezinstherapie Gezinstherapie is passend wanneer een gezin dusdanig uit balans is dat niet alleen degene die met klachten of problemen wordt aangemeld last heeft maar de andere gezinsleden ook. Op een systematische wijze worden hulpvragen onderzocht. Thema’s die vaak aan de orde komen zijn autonomie, afhankelijkheid, losmaking, overgang naar een andere levensfase, loyaliteit, verdraagzaamheid en parentificatie. In de gezinsgesprekken staan de thema’s centraal die voor het gezin belangrijk zijn. Ook hier geldt dat het op gang brengen van een veranderingsproces het doel is van de gesprekken.
Ouderbegeleiding Dit wordt geadviseerd wanneer ouders vastlopen in het gezamenlijk opvoeden van hun kind(eren). Er kan sprake zijn autoriteitsproblemen of zich herhalende escalaties waarbij ouders zich onmachtig voelen. Behandeling gaat dan over herstel van hiërarchie, het versterken en verbeteren van de samenwerking van het ouderteam. Ook wanneer er sprake is van een zogenaamd nieuw samengesteld gezin en er onduidelijkheid is over hoe de biologische ouder en de nieuwe partner zich verhouden tot de kinderen en opvoedingstaken is ouderbegeleiding geschikt.

Henk Bouman
GZ-psycholoog/systeemtherapeut

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 06-11616067


h.bouman@dedordtsepraktijk.nl