Visie

De visie in mijn praktijk is dat klachten of problemen van mensen vaak te maken hebben met de relaties die ze hebben met anderen. Er is immers altijd sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen mensen. Die wordt groter wanneer we meer emotioneel betrokken of verbonden zijn met de ander, zoals in partner-relaties en in gezinnen. Wanneer deze relaties naar tevredenheid verlopen dan vergroot dat ons psychische welbevinden. Er is vaker sprake van plezier en ontspanning, we worden creatiever en functioneren beter op school of werk. Wanneer er echter binnen deze relaties te veel en te langdurig stress bestaat dan geldt het tegenovergestelde. We gaan ons eenzaam of somber voelen wat pijnlijk is. Als gevolg van die pijn gaan mensen zich terug trekken uit relaties of juist de ander aan vallen.

Overmatige en langdurige stress kan ontstaan door:
• Overbelasting van één van de gezinsleden door school of werk.
• Relatieproblemen tussen ouders.
• Echtscheiding of overlijden.
• Het gaan wonen in een nieuw samengesteld gezin.
• Moeite hebben met een levensfaseovergang zoals de puberteit/adolescentie.

Het is, in mijn visie, dan ook logisch dat partners of andere gezinsleden invloed hebben op het ontstaan en/of in stand houden van individuele klachten. Het omgekeerde is ook waar. Een individu met klachten heeft ook (en soms vergaand) invloed op hoe er met elkaar wordt omgegaan. Anderen kunnen zich dan machteloos of boos gaan voelen. De stress en reacties die er dan ontstaan in de onderlinge communicatie kunnen dan weer bijdragen aan het in stand houden of zelfs verergeren van de klachten van het individu. Dat wil overigens niet zeggen dat het de schuld van één persoon is dat klachten of problemen ontstaan.

In de Dordtse praktijk wordt altijd rekening gehouden met dit perspectief, ook in individuele behandelingen. Partners en/of andere gezinsleden (soms ook andere belangrijke betrokkenen) worden dan ook vaak bij de behandeling betrokken.

Het doel van behandeling is steeds dat problemen of klachten verminderen en relaties verbeteren.

Henk Bouman
GZ-psycholoog/systeemtherapeut

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 06-11616067


h.bouman@dedordtsepraktijk.nl