Voor wie

De Dordtse Praktijk richt zich op het behandelen van klachten en problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Klachten en problemen waar mensen last van hebben of beperkingen ondervinden in het dagelijkse leven maar welke niet benoemd kunnen worden als een individueel psychiatrisch probleem zoals beschreven in het psychiatrisch diagnostisch handboek DSM-IV en daarmee ook niet worden vergoed vanuit de basiszorg verzekering.

Uitgebreide informatie over de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg en in de basiszorgverzekering vindt u ondermeer op www.invoeringbasisggz.nl

 

Klachten of problemen die behandeld worden binnen de Dordtse Praktijk zijn:
• Klachten of problemen die ontstaan als gevolg van aanwijsbare stressveroorzakende factoren (dat worden aanpassingsstoornissen genoemd) waarbij depressieve stemmingsproblemen, angstproblemen, emotieregulatie problemen of een combinatie daarvan, voorkomen.
• Klachten als gevolg van problemen in relaties met anderen (denk daarbij aan partner-relatie problemen of ouder-kind relatieproblemen).
• Levensfaseproblemen
• Identiteitsproblemen (dat wil zeggen dat iemand een negatief zelfbeeld heeft of moeite heeft met het zich losmaken van andere mensen en/of vastzit in starre interactiepatronen waardoor klachten ontstaan.
• Problemen in het schools- en of beroepsmatig functioneren die leiden tot overspannenheid en burnout.

 

 Henk Bouman
GZ-psycholoog/systeemtherapeut

Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
Telefoon: 06-11616067


h.bouman@dedordtsepraktijk.nl